Leren van Hongi Hika: leiden met normen en waarden

Beeld je het volgende in: je bent terug in de vroege 19e eeuw, een turbulente tijd waarin Māori-stammen strijden om macht en Europeanen hun stempel drukken op Nieuw-Zeeland. In deze omgeving komt een opmerkelijke leider naar voren – Hongi Hika.

Hongi Hika, een indrukwekkend Māori-stamhoofd en krijgsleider, speelde een cruciale rol in het vormgeven van de geschiedenis van de Māori-bevolking. Hij was geen gewone leider, maar een visionair die de normen uitdaagde en verandering teweegbracht waar het nodig was.

In die tijd was het gebruikelijk dat Māori-stammen tegen elkaar vochten om territorium en invloed. Echter, Hongi Hika zag in dat blijvende vrede en succes niet alleen te behalen waren door oorlogen en conflicten. Hij begreep dat er een andere manier was om zijn stam en zijn volk vooruit te helpen.

Hongi Hika was een pionier op het gebied van diplomatie en vreedzame betrekkingen met de Europeanen die zich in Nieuw-Zeeland vestigden. Waar anderen wantrouwen en vijandigheid zagen, zag hij potentieel voor samenwerking en wederzijds voordeel.

Wat Hongi Hika goed kon, was zijn vermogen om verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid te delegeren. In een tijd waarin leiders vaak alles zelf wilden controleren, gaf hij zijn stamgenoten de vrijheid en het vertrouwen om zelfstandig beslissingen te nemen. Hij begreep dat dit niet alleen hun betrokkenheid vergrootte, maar ook nieuwe ideeën en innovatie stimuleerde.

Deze ongebruikelijke aanpak leidde tot succes. Terwijl andere stammen vasthielden aan traditionele methoden, blonk de stam van Hongi Hika uit in handel, landbouw en politieke invloed. Ze creëerden een gemeenschap waarin iedereen bijdroeg aan het succes en waarin de kracht van gezamenlijke inspanning werd benut.

Maar wat Hongi Hika echt onderscheidde was dat hij de kracht en waarde van tikanga Māori, de traditionele Māori-waarden en -normen begreep en in de praktijk bracht. Hierin staat hoe je je als gemeenschap gedraagt en wat goede, praktische gewoontes zijn die je versterken en een basis geven voor groei en stabiliteit.

Door tikanga Māori te omarmen, toonde Hongi Hika respect voor de cultuur en tradities van zijn volk. Hij begreep dat de waarden van wederkerigheid, respect voor de natuur, respect voorouders en het belang van gemeenschap essentieel waren voor het creëren van een duurzame en veerkrachtige samenleving.

Tikanga Māori bood Hongi Hika ook het kader om te navigeren tussen verschillende stammen en culturen, inclusief de interacties met de Europeanen. Hij gebruikte deze culturele basis om diplomatieke betrekkingen te smeden, conflicten te verminderen en wederzijds begrip te bevorderen.

Het gebruik van tikanga Māori als basis voor zijn leiderschap onderstreept het belang van culturele waarden en normen in leiderschapspraktijken. Het erkennen en respecteren van de culturele achtergrond van je team en het opnemen van culturele waarden kan leiden tot een inclusievere en veerkrachtige organisatiecultuur.

Hier is de top 5 met sterke punten waar wij van kunnen leren. Kijk eens wat je hiervan in jouw werk kunt toepassen:

  1. Neem de sterke punten uit de cultuur van je huidige organisatie. Schrijf ze op en maak er een punt van om deze steeds verder uit te bouwen. Op die manier bouw je aan stabiliteit en een basis voor groei, van binnenuit.
  2. Vertrouw op je team: Het succes van Hongi Hika lag in zijn vermogen om verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid te delegeren aan zijn stamleden. Vertrouwen hebben in de capaciteiten van je team en hen de ruimte geven om bij te dragen, zorgt voor betrokkenheid en bevordert innovatie.
  3. Bevorder samenwerking: In plaats van vijandigheid en confrontatie te zoeken, zocht Hongi Hika naar samenwerking en verbinding met de Europeanen. De kracht van dialoog en het vinden van gemeenschappelijke belangen kan deuren openen naar nieuwe kansen en synergie creëren.
  4. Denk buiten traditionele grenzen: Hongi Hika brak met de traditionele praktijken en paradigma’s van zijn tijd. Deze moed om buiten de gebaande paden te treden en nieuwe mogelijkheden te verkennen, stelt je in staat om vernieuwende oplossingen te vinden en je organisatie naar nieuwe hoogten te brengen.
  5. Koester gedeeld leiderschap: Hongi Hika begreep dat leiderschap niet alleen berust op één persoon, maar dat iedereen kan bijdragen aan het succes van de organisatie. Delegeren van verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid stimuleert betrokkenheid en empowerment, wat leidt tot een veerkrachtige en dynamische organisatiecultuur.

Bij Beleeff leren we van inspirerende historische figuren zoals Hongi Hika en helpen we jou en je organisatie om deze leerpunten toe te passen. Neem contact met ons op en ontdek hoe jij kunt groeien als leider en je organisatie kunt transformeren.

Hongi Hika toonde ons de kracht van een gedurfde visie, gecombineerd met de bereidheid om te veranderen en nieuwe wegen in te slaan. Laten we zijn voorbeeld volgen en met dezelfde vastberadenheid streven naar leiderschap, organisatieverandering en persoonlijke groei.

Klaar om de wereld van leiderschap te veranderen? Ga met ons mee bij Beleeff en ontdek hoe je de normen kunt verleggen en succes kunt behalen. Wij bieden praktisch advies en begeleiding om organisaties en individuen te helpen bloeien. Sluit je bij ons aan en bereik nieuwe hoogten!