Kantoortijden

Werkdagen van 8:30 tot 17:30.

Bel of Whatsapp

+31 6 117 99 129

Mensen ontwikkelen. 

Organisaties bouwen.

Mensen ontwikkelen.

Organisaties bouwen.

Beweeg, ontwikkel en Beleeff het effect

Dat een ondernemende geest en goede werkervaring tot mooie dingen kunnen leiden, bewijst Rob te Velde.

In 2012 begon hij als zelfstandig dienstverlener op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling. Relevante werkervaring deed hij onder meer op bij koffiereus Douwe Egberts “Daar leerde ik de verbinding leggen tussen wie je bent als mens en wat je kunt betekenen binnen een bedrijf. Ik leerde er ook om met mensen heel hard aan resultaat te werken. Ik moest voor het optimale bedrijfsresultaat als leidinggevende op uiterst gestructureerde manieren werken, via LEAN werkmethodes en werkproces optimalisatie. Het draaide dus om resultaat behalen op een heel gestructureerde wijze. Tegelijkertijd richtte ik mij op de persoonlijke ontwikkeling en intrinsieke motivatie van mijn medewerkers. We hebben daar met geweldige ondersteuning een LEAN Leiderschapsprogramma ontworpen en uitgevoerd. Dat omspande alle lagen van de organisatie en ieder aspect van het bedrijf. Van veiligheid op de werkvloer tot het maken van werkinstructies en van het rapporteren van de afdelingsresultaten tot het aansturen medewerkers invloed te geven op hun werk.”
Robs ondernemende geest zette hem samen met zijn vrouw aan het denken over ondernemerschap. Als zelfstandige kon hijal zijn vaardigheden inzetten en  zonder omwegen zijn eigen plannen uitvoeren. Het denkproces mondde in 2012 uit in de oprichting van Beleeff. Dat doet het echtpaar Te Velde zo succesvol dat naast de vestiging in Luttelgeest, nu ook een kantoor in Amsterdam is geopend.

VANWAAR DIE OPVALLENDE BEDRIJFSNAAM BELEEFF?

Beleeff staat voor Beweging, Leiderschap en Effect. Tijdens verandertrajecten is het heel belangrijk dat mensen het lef hebben en er zin in krijgen om in beweging te komen. Verandering roept soms weerstand op en gebeurt vaak onder druk. Dat zijn elementen die veel energie kosten – en vaak ook geven. Die energie moet in beweging gebracht worden, anders stopt of ontploft het veranderproces.

WAT KUN JE ZEGGEN OVER DAT ANDERE ELEMENT VAN BELEEFF, NAMELIJK LEIDERSCHAP?

Leiderschap begint altijd met zelfleiderschap. Altijd. Leiding geven aan jezelf, aan je eigen leven, is voor veel mensen het moeilijkste wat er is.  En dat besef maakt je een dienende, nederige leider, die tóch weet waar hij naar toe wil. En erop staat dat doelen worden gehaald. Dat is een paradox die je kracht geeft als leidinggevende.

WAT IS ER TOT SLOT TE ZEGGEN OVER EFFECT?

Dat doelmatig en vruchtbaar leiderschap altijd tot resultaten leidt. Ik werk  actie- en resultaat gericht met mijn klanten. Effect staat voor mij dan ook voor een afkorting van effectief. Effectief werken betekent dat je de juiste dingen doet.  Niets is zo vervelend als de verkeerde dingen heel goed proberen te doen. En effect staat ook voor efficiënt. Met zo weinig mogelijk inspanning, een zo groot  mogelijk resultaat bereiken. Dus nauwkeurig kijken hoe het beter kan, het liefst elke dag. Dat maakt effect een belangrijke pijler in onze service en onze  bedrijfsnaam. HOE ZIET DE SERVICE ERUIT? Ik denk mee, adviseer, analyseer, train en coach organisaties en hun werknemers. Zoals gezegd ligt de  dienstverlening op het snijvlak van organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. We zoeken de synergie tussen de richting van de organisatie en de  intrinsieke motivatie van de mensen. Zodat de plannen effectief en efficiënt worden uitgevoerd. En dat de werknemers daar in hun persoonlijke ontwikkeling óók  weer verder mee komen. Het is een mes dat aan meerdere kanten snijdt.

HET STAAT OF VALT MET GOED LEIDERSCHAP. BELEEFF WORDT ONDER  MEER INGEVLOGEN ALS DAT FAALT. WAT ZIE JIJ MISGAAN?

Dat ondernemers en ondernemingen vaak onvoldoende weten waar ze heen willen en hoe ze er willen komen. Daarbij hebben ze niet de systemen om gestructureerd leiding te geven aan vooruitgang en procesverbetering. Ook missen ze vaak meetpunten  die aangeven of het goed gaat of niet. Daardoor slagen ze er vaak niet in om de werknemers op een goede manier zelfstandig en met eigen initiatief te laten werken aan de doelen van de organisatie. Medewerkers zijn dan ook vaak niet gelukkig, missen voldoening en werkplezier. En zo mis je een heleboel kansen tegelijk.

WAT IS GOED LEIDERSCHAP WAARMEE DE SYNERGIE DIE JIJ VOOR JE KLANTEN WILT BEREIKEN WÉL WORDT GEREALISEERD?

Een  leidinggevende moet aan zijn medewerkers vragen wat zij nodig hebben om hun werk goed en met plezier te kunnen doen. Met wat geluk volgt op die vraag de wedervraag van de medewerker: wanneer doe ik mijn werk goed? Als je het gesprek, de dialoog, daarover op gang krijgt als leidinggevende, dan ben je spekkoper. Door nog verder structuur te geven aan dit gesprek en de resultaten ervan goed in de organisatie in te bedden, worden constante verbetering en  samenwerking robuuste, dagelijkse gewoontes.

DAT IS EEN HELDER ADVIES. DAARAAN VOORAF GAAT EEN ANDERE BELANGRIJKE VRAAG: HOE  BEPAALT EEN INDIVIDU, WERKGEVEND OF WERKNEMEND, WAAR HIJ NAARTOE WIL?

Mensen willen graag helpen. Zo zit de meerderheid van de  mensen nu eenmaal in elkaar. Zodra je weet wat je wilt, geef je anderen ook de gelegenheid om je te helpen. Dus ja, het is enorm belangrijk om goed te  verwoorden waar je naartoe wilt. Visie bepalen en je richting uitzetten zijn een vak apart. Wij hebben er ons vak van gemaakt. De ontwikkeling van dat vakgebied  staat nooit stil. Er zijn zoveel technieken, modellen en analyses. De basis blijft: scherp luisteren, oprechte belangstelling hebben en nooit vooringenomen zijn. Denken dat je het al weet, is het begin van het beperken. Mijn tip: luister naar de woorden die je uitspreekt, naar je intonatie, naar de  achterliggende bedoelingen. En vraag door. Wees nooit tevreden met het voor de hand liggende. Want daarin vind je zelden wat mensen écht willen.

Uit: Hét Ondernemersbelang, december 2016

Vertrouwenspersoon

Voor een aantal organisaties is Beleeff vertrouwenspersoon. Klik hier door naar de pagina voor meer informatie. Je kunt hier uitzoeken…
...
woman writing on a notebook beside teacup and tablet computer

SLIM Subsidie

Nederland doet het goed als het gaat om onderwijs en scholing. Wanneer we naar andere landen kijken wordt dat duidelijk.…
...

Leid jij je bedrijf of leidt je bedrijf jou?

“Leid jij je bedrijf of leidt je bedrijf jou?” Je bent nu al zo’n jaar of…
...

Leiderschapsreis 2017

​In het nog milde voorjaar van mei 2017, in de prachtige finca ‘Casa Palomas’ op het platteland van Spanje, is…
...