Kantoortijden

Werkdagen van 8:30 tot 17:30.

Bel of Whatsapp

+31 6 117 99 129

Mensen ontwikkelen. 

Organisaties bouwen.

Mensen ontwikkelen.

Organisaties bouwen.

SLIM Subsidie

Nederland doet het goed als het gaat om onderwijs en scholing. Wanneer we naar andere landen kijken wordt dat duidelijk. Nederlanders zijn goed geschoold en kunnen zich relatief makkelijk bijscholen wanneer er verandering nodig is.

De wereld om ons heen verandert snel en mensen moeten regelmatig bijleren om hun werk goed te kunnen blijven doen. Goede vakmensen vinden en houden is en blijft uitdaging nummer 1 voor elk MKB-bedrijf. In het MKB wordt de druk van de veranderende wereld hard gevoeld; er is niet altijd tijd om bij te leren, ook al is de noodzaak groot. Daarnaast ontbreekt het vaak aan richting om de juiste opleidingen te vinden. Aan goed leermateriaal komen wanneer mensen intern geschoold moeten worden is al helemaal een uitdaging.

Om dat probleem aan te pakken is de SLIM-subsidie in het leven geroepen. Met deze subsidie kunnen MKB-bedrijven op een goede manier hun werknemers opleiden.

Er zijn vier onderdelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  1. Doorlichting van de onderneming
  2. Loopbaan en ontwikkelen
  3. Een methode ontwikkelen voor kennis delen en borgen
  4. Praktijkleerplaatsen voor de derde leerweg

Doorlichting van de onderneming

De ontwikkelingen binnen het vakgebied van ieder bedrijf zijn van invloed op de benodigde kennis van de mensen. Omdat deze ontwikkelingen snel opeen volgen is het van belang om af en toe te kijken hoe de zaken ervoor staan en op welke manier daar het beste op in te spelen valt.

Een ontwikkelplan op maat geeft passend advies en is een goede manier om een organisatie door te lichten. Het laat zien hoe de huidige stand van zaken is en wat ervoor nodig is om interne kennis op peil te houden. Wanneer alle risico’s en kansen duidelijk zijn komt de strategie en kunnen we aan de slag.

Loopbaan en ontwikkelen

De behoeften, dromen en ambities van je mensen bepalen grotendeels welke ontwikkeling iemand wil doormaken en welke mogelijkheden daarbij horen. Dit optimaal benutten is een belangrijk onderdeel van een succesvolle werkomgeving. Hoe dat het beste kan is erg afhankelijk van de omstandigheden en niet altijd even makkelijk. De SLIM-subsidie kan helpen om antwoorden te vinden.

Met een traject rondom carrière en ontwikkeling wordt er duidelijkheid gebracht over het huidige werk van de medewerker en de manier waarop zij of hij in de toekomst invulling aan de ambities wil geven. Door hierover in gesprek te gaan wordt de toekomst ‘tastbaar’ en kan er een planning voor en met de onderneming en de werknemers gemaakt worden.

Methode-ontwikkeling

Een éénmalige inspanning is een mooi begin. Het is nog mooier wanneer het ontwikkelen van medewerkers een gewoonte wordt, die in een goede structuur steeds weer terugkomt. Dat zorgt er voor dat talent zich laag-op-laag-op-laag opbouwt, door de hele onderneming.

Een methode waarbij ontwikkelgesprekken opgezet worden en waarbij kennisborging systematisch wordt aangepakt komt met de SLIM subsidie snel dichterbij.

Praktijkleerplaatsen in de derde leerweg

Om in te spelen op de snel veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om kennis en vaardigheden van medewerkers bij te blijven werken. Bijscholing is dus altijd van toepassing, en door middel van een praktijkleerplaats kan hierin worden voorzien.

Een praktijkleerplaats kan diploma’s, certificaten en praktijkverklaringen opleveren zonder dat daar een wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur aan vast zit. Dit zorgt voor een hoge flexibiliteit en biedt kansen om de kwaliteiten van medewerkers sterk uit te bouwen. Ook mensen met werkervaring maar zonder startkwalificaties hebben veel profijt van een leerplaats. De SLIM-subsidie biedt ondernemers een tegemoetkoming voor de kosten van de inrichting van een praktijkleerplaats.

Uit de praktijk blijkt dat medewerkers zich beter voelen wanneer ze zich gewaardeerd voelen. Wanneer ze zich beter voelen komen ze graag naar het werk en zijn ze meer betrokken. Wanneer mensen zich gewaardeerd en betrokken voelen werken ze een stuk efficiënter. Dat levert veel op, zowel in sfeer als in omzet.  Met de SLIM-subsidie is er tijd en geld om je onderneming op de toekomst voor te bereiden.

Vertrouwenspersoon

Voor een aantal organisaties is Beleeff vertrouwenspersoon. Klik hier door naar de pagina voor meer informatie. Je kunt hier uitzoeken…
...

Leid jij je bedrijf of leidt je bedrijf jou?

“Leid jij je bedrijf of leidt je bedrijf jou?” Je bent nu al zo’n jaar of…
...

Beweeg, ontwikkel en Beleeff het effect

Dat een ondernemende geest en goede werkervaring tot mooie dingen kunnen leiden,…
...

Leiderschapsreis 2017

​In het nog milde voorjaar van mei 2017, in de prachtige finca ‘Casa Palomas’ op het platteland van Spanje, is…
...