Training in ontwikkeling: leidinggeven aan Millenials

Nu jong talent een steeds grotere rol speelt, staan leidinggevenden voor een nieuwe uitdaging: effectief leidinggeven aan millennials. Deze generatie, grootgebracht in een tijdperk van technologie en verandering, vraagt om een andere benadering. Hoe pak je dat aan?

Bij Beleeff komen we veel leidinggevenden tegen die hun frustraties en zelfs wanhoop uiten over het aansturen van millennials. Ze zijn zich bewust van de noodzaak tot stijlflexibiliteit en zetten zich enorm in, maar worstelen met het ‘hoe’.

Methoden die leidinggevenden bedenken blijken helaas vaak niet te werken, en dit leidt tot teleurstelling en onbegrip van beide kanten.

Om deze kloof te overbruggen, werken we bij Beleeff aan een extra module voor de training ‘Praktische Leidinggevende Vaardigheden’. Deze PLUS-module is een toekomstige gamechanger voor leidinggevenden die deze training volgen.

De training behandelt essentiële thema’s zoals:

  • Begrip van generatieverschillen en de unieke waarden van Millennials.
  • Effectieve communicatie- en feedbacktechnieken die aansluiten bij deze generatie.
  • Strategieën om motivatie en betrokkenheid te verhogen.
  • Flexibiliteit in leiderschap, afgestemd op de behoeften van Millennials.
  • Integratie van Millennials in de organisatiecultuur en het begeleiden van veranderingen.

Sinds het bekend maken van de ontwikkeling van deze training, nog vóór de lancering is de training al in trek. Leidinggevenden zien mogelijkheden voor aanzienlijke verbeteringen in de dynamiek met hun jongere teamleden. Dit gaat niet alleen leiden quick wins in de dagelijkse aansturing, maar ook tot langetermijnorganisatiemaatregelen die een gezonde werkomgeving voor toekomstige generaties bevorderen.

Het enthousiasme waarmee de ontwikkeling van deze training is ontvangen, toont aan hoe groot de behoefte is aan dergelijke vaardigheden. Het is duidelijk dat de impact van de wereld waarin Millennials zijn opgegroeid, nog lang niet volledig begrepen wordt. Dit vraagt om voortdurende ontwikkeling, onderzoek, en empathische dialoog. De ambitie van Beleeff is om een voortrekkersrol te spelen in het vormgeven van effectief leiderschap binnen het MKB in Nederland.

Leiderschap in de moderne tijd betekent ook: je als leidinggevende en organisatie aanpassen aan nieuwe generaties en hun unieke behoeften. Door open te staan voor leren en aanpassen, kunnen leidinggevenden niet alleen hun jongere medewerkers effectief aansturen, maar ook een werkomgeving creëren die klaar is voor de toekomst. Neem contact op om straks als één van de eersten de kennis op te nemen en de methodieken in de organisatie te implementeren.

Lees hier ook eens wat we zelf al hebben opgestoken tijdens het maken van deze training!