Wat we bij Beleeff zelf leerden van het maken van de ‘Leiding geven aan millennials’ training

Bij Beleeff zijn we een training aan het ontwikkelen voor het leidinggeven aan millennials. Tijdens dit proces kwamen we tot het inzicht dat onze eigen leiderschapspraktijken ook aanscherping konden gebruiken. Dit leidde tot een intern feedbackproces, gericht op het verbeteren van onze leiderschapsstrategieën. In dit artikel delen we onze ervaringen en inzichten over deze implementatie.

De ontwikkeling van onze training over leidinggeven aan millennials was een eye-opener. Het bracht ons tot het besef dat leidinggeven aan deze generatie specifieke aandacht vereist, vooral als het gaat om communicatie en structuur. We besloten deze inzichten direct toe te passen binnen ons eigen team.

We startten een intern feedbackproces, waarin we onze teamleden vroegen naar hun ervaringen en behoeften. Dit leidde tot waardevolle inzichten over onze huidige leiderschapspraktijk.

De belangrijkste feedbackpunten was het gebrek aan duidelijkheid en deadlines. We implementeerden daarom een proces waarin deadlines duidelijk en in overleg met het team werden vastgesteld. Dit zorgde voor meer duidelijkheid en betere planning.

Een andere aanpassing was het invoeren van een ‘requirement setting’-stap in ons projectmanagement. Dit proces zorgt ervoor dat voor elk project duidelijke doelen en vereisten worden gesteld, wat de effectiviteit en efficiëntie verbetert.

 

Natuurlijk keken we naar bekend wetenschappelijk onderzoek. Volgens studies over organisatiegedrag en management, zoals die van G. Hofstede, verbetert een duidelijke structuur en heldere communicatie de teamprestaties en werktevredenheid. Drucker’s principes over management benadrukken ook het belang van duidelijk gedefinieerde taken en doelstellingen.

Voor de evaluatie van deze aanpassingen gebruiken we het Kirkpatrick Model. Dit model helpt ons te beoordelen hoe effectief de veranderingen zijn in termen van teamreactie, leren, gedragsverandering en de uiteindelijke resultaten voor ons bedrijf.

Na de implementatie van deze veranderingen zagen we positieve resultaten binnen ons team. De duidelijk gestelde deadlines hielpen teamleden om zich beter te focussen en hun taken efficiënter uit te voeren. Het ‘requirement setting’-proces zorgde voor meer duidelijkheid over projectvereisten, waardoor de kwaliteit van het werk verbeterde.

De tevredenheid en het engagement van ons team groeien mee met de performance verbetering. Teamleden voelden zich meer betrokken en gewaardeerd, omdat hun input serieus werd genomen en ze duidelijk wisten wat er van hen werd verwacht. Dit leidde tot een toename in productiviteit en een versterking van de teamgeest.

Deze ervaring heeft ons waardevolle lessen geleerd over het belang van aanpassingsvermogen en het actief betrekken van teamleden bij het vormgeven van werkprocessen. Het heeft ons ook laten zien dat het toepassen van theoretische inzichten uit onze trainingen in de praktijk kan leiden tot meetbare verbeteringen in teamdynamiek en leiderschapskwaliteit.

Deze case studie benadrukt het belang van continue zelfevaluatie en verbetering in leiderschap. Door ons open te stellen voor feedback en bereid te zijn om onze praktijken aan te passen, konden we een meer inclusieve en effectieve werkomgeving creëren. Deze aanpak is niet alleen van toepassing op het leiden van millennials, maar kan worden toegepast in het leiden van alle generaties binnen een organisatie.

Bij Beleeff geloven we dat leiderschap een continu leerproces is, waarbij openheid voor verandering en het actief betrekken van teamleden essentieel zijn. Onze ervaring met het aanpassen van onze leiderschapsstrategieën toont aan dat het toepassen van wetenschappelijke inzichten en het actief zoeken naar feedback kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in zowel teamdynamiek als bedrijfsresultaten.

Deze ervaring met het implementeren van verbeterde leiderschapsstrategieën voor millennials is een mooie stap vooruit in onze benadering van leiderschap bij Beleeff. Het heeft ons geholpen om in te zien dat effectief leiderschap flexibiliteit, empathie en een voortdurende bereidheid tot aanpassing vereist.

We hebben geleerd dat de integratie van theoretische kennis en feedback in onze dagelijkse praktijken essentieel is voor het ontwikkelen van een sterk en dynamisch team. Dit proces van voortdurende verbetering en aanpassing is nu een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur geworden.

De case benadrukt ook het belang van feedback en zelfreflectie in leiderschap. Door open en eerlijke communicatiekanalen te onderhouden, kunnen we de stemmen van al onze teamleden horen en daarop inspelen. Dit stelt ons in staat om niet alleen te reageren op de behoeften van het team, maar ook om proactief te werken aan een inclusieve en ondersteunende werkomgeving.

Bij Beleeff geloven we dat leiderschap een reis is van constante groei en ontwikkeling. De lessen die we hebben geleerd uit deze case studie zijn van onschatbare waarde gebleken in onze inspanningen om een leiderschapsstijl te cultiveren die niet alleen effectief is voor millennials, maar voor alle generaties binnen onze organisatie. Door deze benadering te omarmen, blijven we ons inzetten voor het bevorderen van een positieve, productieve en toekomstbestendige werkomgeving.

Wij hopen dat het delen van onze ervaringen ook jou zal inspireren om je leiderschapspraktijken te evalueren en te verbeteren, en daarmee bij te dragen aan een sterkere, meer geïntegreerde en succesvolle organisatie.

Neem contact op  om ook met je jonge team te verbeteren in performance, plezier en tevredenheid.