Vikingen op de Zuiderzee

Beleeff is ontstaan en gegroeid in de Noordoostpolder, het stuk van Nederland dat tot 1940 bedekt was met het water van de Zuiderzee, een binnenzee die al heel wat verhalen heeft zien gebeuren en ook weer vergeten zien raken.

In de onbekende geschiedenis van de Noordoostpolder is er een vaak over het hoofd gezien hoofdstuk dat teruggaat naar de tijd van de Vikingen. De Zuiderzee was een plek voor de bewoners van de eilanden die inmiddels bij het vaste land horen zoals Urk en van de dorpen aan de Zuiderzee om te vissen, maar ook de plek waarlangs indringers Nederland konden binnenkomen.

Wanneer je eens door de Noordoostpolder rijdt, zie je her en der rood-wit gestreepte palen met een bord van een schip in de berm staan. Dit zijn kleine monumenten van de gezonken schepen die teruggevonden zijn en nog ergens onder de klei bewaard liggen.

De Vikingen, berucht om hun veroveringstochten en handelsgeest, speelden een kleine rol in de geschiedenis van deze regio. De Vikingen waren niet alleen gevreesde krijgers, maar tegelijkertijd ook handelaars, ambachtslieden en kolonisten. Vanaf de late 8e eeuw, tijdens hun uitbreiding naar West-Europa, bereikten de Vikingen ook de kusten van de toenmalige Zuiderzee, dat wat nu de Noordoostpolder is.

Vollenhove, destijds een havenplaats en vissersdorp, werd ook door de Vikingen bezocht en sommigen van hen vestigden zich daar.

Er komen relatief vaak namen voor die een Scandinavische oorsprong hebben, zoals ‘Bjorn’, ‘Olaf’ en ‘Lars’, een overblijfsel van deze invloed uit het verleden.

Waarom is dat interessant op de website van Beleeff?

Om te beginnen is het goed om je roots te kennen en die met elkaar te delen. Het geeft verbinding en vertrouwen.

Daarnaast zijn verhalen van de Vikingen in de Noordoostpolder niet alleen verhalen uit een ver verleden. Ze zijn juist heel relevant voor vandaag. Ze leren ons over de kracht van diversiteit en inclusie, en hoe het overwinnen van angst voor het onbekende ons sterker maakt.

Stel je voor: Vikingen die aankomen in de Zuiderzee, een wereld die compleet anders is dan die van hen. Ze kwamen als indringers en werden gevreesd vanwege goede redenen, maar werden uiteindelijk deel van de gemeenschap. Dit laat zien hoe culturen kunnen samensmelten, hoe nieuw en onbekend uiteindelijk vertrouwd en eigen kan worden.

Dit is een belangrijke les voor ons. In onze wereld, waar grenzen vervagen en culturen samenkomen, kunnen we veel leren van de Vikingen. Diversiteit en inclusie zijn niet alleen mooi, ze zijn essentieel. Ze maken onze samenleving rijker, onze perspectieven breder.

En zoals met veel goede dingen, gaat dat niet vanzelf. Het vraagt moed om het onbekende te omarmen, om open te staan voor andere culturen en invloeden. De Vikingen in de Noordoostpolder herinneren ons eraan dat integratie een proces is, een leerproces van generaties. En dat we, door dit proces te omarmen, uiteindelijk veerkrachtiger en weerbaarder worden.

Zo worden de verhalen van de Vikingen een spiegel voor onze tijd. Een spiegel die laat zien dat diversiteit en inclusie niet alleen nodig zijn, maar ons ook verder helpen. Ze helpen ons om te groeien, als individuen en als gemeenschap. En dat is precies waarom dit verhaal belangrijk is voor Beleeff. Het inspireert ons om te leren, te groeien en samen een betere wereld te bouwen.