Praktijk case: dagelijkse bijdrage aan de financiële doelen

Stel je een bedrijf voor dat snel groeit, maar waar het dagelijks werk geen directe relatie heeft met de financiële doelen. Dit was precies waar onze klant mee worstelde. Een bedrijf met ambitie, maar de manier van werken zorgde er voor dat de groeiplannen niet werden gehaald. Hun grootste probleem? De financiële strategie was een raadsel voor de meeste medewerkers, en dit zorgde voor een hoop gedoe.

Het probleem: dagelijks werk niet gekoppeld aan de bijdrage

Dit bedrijf had een helder doel: groeien en meer winst maken. De doelen waren zelfs netjes uitgeschreven in maandelijkse targets. Maar de financiële doelen en de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers waren twee aparte werelden. De medewerkers wisten wel dat er doelen waren, maar hoe hun werk daaraan bijdroeg, was voor velen een raadsel. Dit leidde tot verwarring en frustratie, en dat is nooit goed voor de zaak.

De echte uitdaging: de verbinding leggen

In eerste instantie was het niet duidelijk dat de problemen werden veroorzaakt doordat de link tussen doelen en werkzaamheden miste. Het bedrijf kwam dan ook bij ons met de vraag: we halen onze financiële doelen niet, en er is ook geen zicht op dat we die doelen dit jaar nog gaan halen.

We begonnen met het analyseren van de huidige situatie. We spraken met medewerkers op verschillende niveaus om een echt beeld te krijgen van wat er speelde. Iedereen deed z’n best en er was veel passie voor het bedrijf. Het werd duidelijk dat er een kloof was tussen de dagelijkse werkzaamheden en de financiële doelen van het bedrijf.

De directie besloot dat het anders moest. Ze wilden een duidelijke lijn trekken van de financiële doelen naar het werk van elke dag. Iedereen moest beter begrijpen wat hun werk zo belangrijk maakte en hoe het bijdroeg aan het succes van de hele onderneming.

De strategie: vooruit denken en daar naar toe werken

Onze strategie was tweeledig. Eerst brachten we de financiële doelen in kaart en legden we uit hoe deze bijdroegen aan het grotere plaatje. Vervolgens vertaalden we deze doelen naar concrete, begrijpelijke taken voor elk team en elke medewerker. Zo wist iedereen precies wat er van hen verwacht werd en hoe dit het bedrijf vooruit zou helpen.

Het proces: iedereen aan boord

We introduceerden wekelijkse meetings waarin teamleden hun taken bespraken. Maar we gingen een stap verder. We vroegen iedereen niet alleen wat ze hadden gedaan, maar ook wat hen het meest voldoening gaf en hoe dit aansloot op de bedrijfsdoelen. Dit zorgde niet alleen voor meer betrokkenheid, maar ook voor een beter begrip van hoe individuele taken bijdroegen aan het succes van het bedrijf. Het bleek verrassend leuk om aan het eind van de week te kunnen vertellen waar je het meeste plezier aan hebt beleefd, vooral als je ook nog eens ziet hoe dat wat je het leukst vond een bijdrage levert aan de doelstellingen van de onderneming waar je passie voor hebt.

Tools en tracking

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak was het implementeren van een platform voor taakbeheer. Dit platform werd de spil voor taakbeheer, het volgen van afwijkingen en kennisdeling. Dit hielp om taken, doelen en voortgang zichtbaar en beheersbaar te maken voor iedereen.

Na maanden van hard werken, zagen we de vruchten van al deze inspanningen. De aanpak bij deze klant leidde tot tastbare resultaten, die het bedrijf naar een hoger niveau tilden.

De resultaten: betrokkenheid en duidelijke financiële resultaatverbetering

Het meest opvallende resultaat was hoe de duidelijkheid over de bedrijfsdoelen en de rol van elk teamlid daarin, leidde tot een grotere betrokkenheid en tevredenheid bij de medewerkers. Het team begreep nu niet alleen wat er van hen werd verwacht, maar ook waarom hun werk belangrijk was. Dit leidde tot een toename in productiviteit en een positievere bedrijfscultuur. Doordat mensen dingen gingen doen die een directere bijdrage hadden aan de financiële resultaten, werden alle inspanningen effectiever.

Reflectie en vervolgstappen

Terugkijkend op dit project, is het bedrijf duidelijk geholpen om hun financiële doelen te verbinden met het dagelijkse werk, wat leidde tot een duidelijker, efficiënter en plezieriger werkproces voor iedereen. De financiële resultaten kwamen steeds dichter bij de doelen.

Een van de volgende stappen in deze verbeteringen is om de verantwoordelijkheden van teamleden nog scherper te definiëren en te zorgen dat deze nog beter aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen. Dit zal bijdragen aan nog meer betrokkenheid en succes.

Conclusie

Dit voorbeeldproject laat zien hoe belangrijk het is om financiële strategieën te koppelen aan operationele processen. Het is een perfect voorbeeld van hoe kleine en grote organisaties kunnen transformeren door heldere strategieën, effectieve communicatie en de juiste tools. Elk bedrijf heeft het potentieel om te groeien en te bloeien, en wij bij Beleeff zijn er om dat te begeleiden, te ondersteunen en duurzaam succesvol te maken.

Neem contact op of maak direct een afspraak voor kennismaking. Dan hebben we het er over wat er nu al goed gaat en hoe het nog beter kan, of wat er duidelijk verbeterd moet worden en hoe we dat zouden kunnen gaan doen.