Praktijkcase: Gemeenteraadslid Carla

Carla, 45 jaar oud, zit al jaren in de gemeenteraad. Ze houdt van haar werk, maar merkte dat ze moeite had met effectieve communicatie en leiderschap.

Carla was al jaren een actief gemeenteraadslid, maar ze voelde zich vaak niet gehoord tijdens vergaderingen. Ze had geweldige ideeën voor gemeenschapsontwikkeling, maar vond het moeilijk om deze overtuigend over te brengen. Carla realiseerde zich dat ze iets moest veranderen om meer impact te hebben.

Raadsvergadering succes door goede voorbereiding

Na een paar weken coaching, merkte Carla een verschil. Er was een belangrijke raadsvergadering waarin ze een nieuw initiatief moest presenteren. Dankzij de coaching was ze beter voorbereid en zelfverzekerder. Ze sprak met overtuiging en haar voorstel werd met enthousiasme ontvangen. Dit was een keerpunt voor Carla. Ze realiseerde zich dat ze met de juiste tools en zelfvertrouwen haar ideeën effectief kon overbrengen. Tijdens de coachingsessie was goed nagedacht over wie haar publiek was, en wie ze wilde beïnvloeden op welke manier. Deze aanpak wierp vruchten af en na de vergadering werd ze aangesproken door dezelfde mensen waarop ze haar presentatie had aangepast. Ze wilden doorpraten over haar ideeën, iets wat ze niet vaak eerder had meegemaakt.

Verdieping in persoonlijke ontwikkeling

Met elke coachingssessie bij Beleeff, groeide Carla’s zelfkennis. Ze leerde haar communicatiestijl aan te passen en haar boodschap krachtiger over te brengen. De Persoonlijke Drijfveren Analyse hielp haar te begrijpen hoe ze haar sterke punten kon inzetten en haar zwakke punten kon verbeteren.

Carla begon te merken dat haar collega’s en burgers haar serieuzer namen. Ze werd een gerespecteerd lid van de gemeenteraad en haar voorstellen kregen meer aandacht. Haar nieuwe vaardigheden hielpen haar ook in het onderhandelen en samenwerken met andere politieke partijen.

Feedback van college en wethouders

Het meest opmerkelijke was de positieve feedback die Carla kreeg. Collega’s merkten op hoeveel zelfverzekerder en effectiever ze was geworden. Vanuit de inwoners van de gemeente kreeg ze fijne opmerkingen over haar duidelijke communicatie en benaderbaarheid.

Carla’s succesverhaal verspreidde zich snel binnen de gemeenschap. Ze werd een rolmodel voor effectieve communicatie en leiderschap, niet alleen binnen de gemeenteraad, maar ook voor burgers die haar zagen als een toegankelijke en krachtige vertegenwoordiger.

Dankzij Beleeff’s coaching heeft Carla een nieuwe start gemaakt in haar politieke carrière. Ze heeft nu de vaardigheden en het zelfvertrouwen om haar ideeën met impact te presenteren en uit te voeren.

Hoewel dit verhaal over Carla representatief is voor de resultaten die bereikt kunnen worden met de diensten van Beleeff en gebaseerd op werkelijke trajecten, is het een deels gefingeerde case bedoeld om de mogelijkheden van coaching en persoonlijke ontwikkeling te illustreren.