Mensen ontwikkelen = aan duurzaamheid werken

Mensen ontwikkelen: maximale impact op duurzaamheid

Het ontwikkelen van medewerkers is het meest impactvolle dat een onderneming kan doen in zijn totale pakket van maatregelen. Hoewel terecht veel aandacht uitgaat naar het reduceren van CO2 footprint, naar het planten van bomen om uitstoot te compenseren en het verminderen van papiergebruik, wordt ontwikkeling van mensen vaak vergeten als onderdeel van de totale inspanning om duurzaam te werken.

Een vaardige medewerker is een betere partner, vriend of vriendin, ouder en buur. De vaardigheid die mensen leren op het werk om goed te communiceren, vooruit te denken en problemen te hanteren, nemen zij automatisch mee naar huis. Hier implementeren ze geruisloos en ongemerkt de concepten rondom probleemoplossend denken en handelen, strategisch communiceren, conflicthantering en leiderschap.

De effecten op de omgeving zijn bijna niet te overschatten: ze worden beter in het gesprek met de buren waarmee ze moeten overleggen over het knippen van de haag. Ze worden beter in het opvoeden van de kinderen, met wie ze praten over het belang van het maken van goede keuzes en die ze stimuleren om zich in te zetten voor een goede opleiding die bij ze past. Ze worden beter in het herkennen van hun eigen inbreng in allerlei situaties in en om huis, en nemen meer verantwoordelijkheid om een positieve uitkomst van de gebeurtenissen te bewerkstelligen.

Al deze effecten leiden er toe dat de wereld een betere plek wordt om te leven, met minder ruzie, geweld en narigheid tot gevolg. Plezier, voldoening en saamhorigheid worden de norm. En de problemen die er nu eenmaal zijn en er altijd bij zullen horen worden sneller onderkend en opgelost, omdat mensen vaardiger zijn in het aanpakken van deze zaken.

Veel ondernemers herkennen onvoldoende hoe groot hun inbreng is in het verbeteren van de wereld, door de inspanning die zij op het werk van hun medewerkers verlangen. Dat heeft tot gevolg dat zij niet voldoende aandacht geven en belang hechten aan het ontwikkelen van hun medewerkers enerzijds, en onvoldoende stimuleren en verwachten anderzijds, waardoor de inspanningen en effecten achterblijven.

Met het groeiende besef van het belang van ontwikkelen, leren en kennis opbouwen en delen groeit ook het zelfvertrouwen waarmee organisatie en medewerkers tijd en geld investeren in het opbouwen van kennis, het delen van deze kennis en het toewerken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. In plaats van alleen maar na te denken over groene initiatieven is het daarom hoog tijd om serieus aandacht te schenken aan de kennis-kant van duurzaamheid.