Empathie opbouwen met diversiteit en inclusie

Empathie opbouwen door middel van diversiteit en inclusie
Het opbouwen van empathie is essentieel in de wereld van vandaag. Diversiteit (meerdere culturen en meningen tegelijk aanwezig) en inclusie (het stimuleren en benutten van diversiteit) is een manier om dat te doen.  Het vereist dat we actief op zoek gaan naar andere perspectieven, de verschillen respecteren en actief werken aan het loslaten van onze vooroordelen. Door diversiteit en inclusie te omarmen, kunnen we sterkere organisaties en gemeenschappen opbouwen en een meer empathische en begripvolle wereld voor iedereen creëren.

Diversiteit en inclusie duwen ons uit onze comfortzones en dagen ons uit om mensen te begrijpen die anders zijn dan wijzelf. Het kan gemakkelijk zijn om in de val te lopen om alleen om te gaan met mensen die onze overtuigingen, waarden en meningen delen, maar dit kan leiden tot een beperkte kijk op de wereld en een gebrek aan begrip voor de ervaringen van anderen. Dat is natuurlijk niet empathisch. Het maakt onze wereld eenzijdig en schraal. En daarmee ook ons leven: zonder variatie droogt onze belevingswereld op een uiteindelijk ook onze hele omgeving. We houden alleen nog vrienden over die net zo denken als wij en de kijk op de wereld wordt steeds simpeler en meer gepolariseerd.

Door diversiteit en inclusie te omarmen, stellen we onszelf open voor nieuwe perspectieven, leermogelijkheden en de ontwikkeling van empathie voor alle mensen. Het stelt ons in staat om de dingen die ons uniek maken te waarderen en te vieren, evenals de dingen die we gemeen hebben. Het bevordert een gevoel van gemeenschap, saamhorigheid en begrip. Dat is essentieel voor het opbouwen van een meer empathische wereld.

Een ander essentieel element van het opbouwen van empathie door middel van diversiteit en inclusie is het herkennen van onze eigen vooroordelen en het werken aan het overwinnen ervan. We hebben allemaal impliciete vooroordelen die onze percepties en ons gedrag bepalen, maar door ze te erkennen en er actief aan te werken om ze uit te dagen en te veranderen, kunnen we empathischer en ruimdenkender worden.

Laat jezelf eens flink uit je comfortzones trekken door om te gaan met mensen die een andere cultuur en mening hebben dan jij. Verdiep je in hun belevingswereld en verplaats je in hun schoenen. Kijk hoe de dingen die voor hen belangrijk zijn ook voor jou nuttig kunnen zijn. En probeer eens wat dingen toe te passen in je eigen leven die je nog niet eerder hebt durven toelaten. Ik weet zeker dat we elkaar daardoor beter leren begrijpen, genuanceerder gaan nadenken en uiteindelijk allemaal blijer worden.